To kampania o średnim natężeniu spotów reklamowych.

Powtarzalność spotu gwarantuje nie tylko reklamę prezentowanych towarów lub usług ,ale również kreację marki i wizerunku firmy.

Kampania ta ma na celu promocję zarówno określonego produktu jak i sprzedającej go firmy. Trwa 6 miesięcy .