To kampania o niskim natężeniu spotów reklamowych emitowanych w długim okresie.

Roczny okres emisji spotu ma na celu utrwalenie prezentowanych w nim treści w świadomości jego odbiorców.

Kampania ta ma na celu umocnienie wizerunku firmy i pozytywnego jej postrzegania.