To kampania o maksymalnym nasileniu spotów reklamowych w czasie 1 miesiąca.

Powtarzalność spotu sprzyja zapamiętaniu przez odbiorcę nowych treści prezentowanych w reklamie.

Kampania ta ma na celu poinformowanie jak największej ilości osób  w krótkim czasie o promowanym

produkcie lub wydarzeniu.